Ochrana osobných údajov a GDPR


Ďakujeme za Vašu návštevu stránky www.chaiten.sk. Pokiaľ ste našim zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje.
My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca osobných údajov:

 

CHAITEN, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica

 

IČO: 44 336 535

Zápis: v Obchodnom registri Banská Bystrica, odd SRO, vložka č. 15231/S

Účel spracovania osobných údajov:

 • spracovanie objednávok, dodávky prác a materiálov
 • spracovanie účtovníctva na základe zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov
 • marketingová komunikácia, zasielanie newsletterov a informatívnych správ
 • vybavenie otázok a pripomienok, zistenie spokojnosti
 • spracovanie fotografii realizovaných diel za účelom prezentácie na vlastných webových stránkach a  v propagačných materiáloch výrobcov a dodávateľov

Správca osobných údajov v súlade s ustanovením Nariadenia Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) informuje, že:

 • osobné údaje Zákazníka budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to na vyššie uvedené účely
 • spracovávané osobné údaje na základe plnenia zmluvy sú uchovávané po dobu 10 rokov od posledného obchodného kontaktu so zákazníkom a sú v operačnom systéme ukladané tak dlho, pokým existujú podmienky záruky
 • v prípade, že nás zákazník kontaktuje prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára na našej webovej stránke, budú jeho osobné údaje spracovávané po dobu troch mesiacov od odoslania odpovede zákazníkovi
 • každý zákazník, ktorý poskytol spoločnosti CHAITEN, s.r.o. svoje osobné údaje, má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane práva na to, aby osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené, príp. obmedzené ich spracovanie, ak neexistuje žiadny iný právny dôvod na ich spracovanie
 • akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EÚ
 • odvolať súhlas je možné na e-mailovej adrese chaiten@chaiten.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti CHAITEN, s.r.o.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

 

Cookies pre cielenú reklamu budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. 

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.Loading...
Loading...