REALIZÁCIA


 
Naše diela sa na dlhé roky stávajú dominantou každého priestoru. K ich realizácii pristupujeme zodpovedne od samotného začiatku. Prvým krokom vzájomnej spolupráce je osobná obhliadka priestorov, kde sa bude krb alebo kachľová pec nachádzať. Na základe klientových predstáv vytvoríme grafický návrh diela spolu s technickým výkresom. Následne zostavíme podrobnú cenovú ponuku na dielo.
 
Po odsúhlasení dizajnu krbu a jeho ceny pristupujeme k podpisu zmluvy a uhradení zálohy. Zvyšná časť z celkovej sumy sa dopláca pri odovzdávaní diela. V dostatočnom časovom predstihu pred nástupom na stavbu objednávame a nakupujeme materiál od renomovaných dodávateľov. Dodacie lehoty sa u niektorých krbových vložiek pohybujú v rozpätí 6 - 8 týždňov. Kachlice na stavbu kachľovej pece sa vyrábajú podľa želania zákazníka a ich dodacia doba je cca 4 týždne.
Samotná výstavba krbu trvá približne jeden týždeň v závislosti od jeho náročnosti. Pri výstavbe kachľovej pece je potrebné rátať s časom výstavby 10 - 14 dní. Predmetom montáže komínového systému je len montáž komínového telesa. V prípade keramických systémov je možné realizovať aj obmurovku komínovej hlavy za podmienky, že sa obmurovka nacení samostatne a odsúhlasí obidvoma stranami.
Pri odovzdávaní diela sa odskúša jeho funkčnosť a klientovi sa odovzdá preberací protokol spolu so záručným listom.
 
Všetky produkty zverejnené na našej stránke (krbové vložky, kachle, komínové systémy, ...) sú na objednávku. Dodacia doba je 2 - 6 týždňov v závislosti od vybraného tovaru a materiálu.


Loading...
Loading...